Ondernemingsrecht


Ondernemingsrecht valt onder het privaatrecht en houdt zich voornamelijk bezig met rechtspersonen en dan met name bedrijven met een winstoogmerk. Met andere woorden, ondernemingsrecht houdt zich bezig met ondernemen. Stichtingen vallen volledig buiten ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht wordt vaak als apart onderdeel gezien van handelsrecht.

Ondernemingsrecht wordt onderverdeeld in diverse onderdelen. Onderdelen zijn bijvoorbeeld rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht.

Rechtspersonenrecht

Bij rechtspersonenrecht worden de juridische structuren van rechtspersoonlijkheid behandeld. In Nederland hebben we een gesloten systeem van rechtspersonen. Dat wil zeggen dat de wet bepaalt wanneer de rechtspersoonlijkheid geldt. De wet bepaalt tevens de regelgeving en dat een zelf bedachte entiteit met rechtspersoonlijkheid niet mogelijk is buiten het raamwerk van het Burgerlijk Wetboek Boek 2, artikel 25. Alle rechtspersonen in Nederland zijn te vinden in civiel recht Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Vennootschapsrecht

Vennootschapsrecht is het recht dat de werking der vennootschappen regelt. Onder vennootschapsrecht vallen ook de rechtsverhoudingen tussen de vennoten van een vennootschap. Vennootschapsrecht is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek Boek 2, het boek dat handelt over rechtspersonen.

Vennootschapsvormen zónder rechtspersoonlijkheid in Nederland:

  • Maatschap
  • Vennootschap onder firma (VOF)
  • Commanditaire vennootschap (CV)

Vennootschapsvormen mét rechtspersoonlijkheid in Nederland:

  • Naamloze vennootschap (NV)
  • Besloten vennootschap (BV)
  • Coöperatie:

○     beperkte aansprakelijkheid (BA)

○     uitgesloten aansprakelijkheid (UA)

○     wettelijke aansprakelijkheid (WA)

Een ondernemingsrecht advocaat zou u kunnen adviseren en/ of begeleiden bij bijvoorbeeld het opstellen van algemene voorwaarden, geschillen die u heeft met debiteuren en/ of crediteuren en kan ook de rechten en plichten van vennoten vastleggen. Voorkomen is beter dan genezen en vroegtijdig een ondernemingsrecht advocaat inhuren kan in de toekomst een hoop conflicten voorkomen. Mocht u hulp nodig hebben. Schroom dan niet om een advocaat om advies te vragen!