Arbeidsrecht

Arbeidsrecht legt het recht van de verhoudingen tussen de werkgever en werknemer vast. Werknemers zijn personen die zich contractueel verbindt aan de werkgever waarvoor ze diensten uitvoeren in ruil voor een salaris. Arbeidsrecht is onder te verdelen in individueel en collectief arbeidsrecht en is een belangrijk onderdeel van sociaal recht.

Aan het begin van de 20e eeuw bepaalden partijen helemaal zelf de voorwaarden van het contract. Het grote machtsverschil tussen werkgever en werknemer leidde veelal tot flinke misverstanden en die vrijheden van het bepalen van de voorheden werden langzaam maar zeker beperkt. Zo aan het begin van de 21e eeuw was er nauwelijks meer sprake van vrije bepaling van contract voorwaarden. Werknemers zijn goed beschermd tegen bijvoorbeeld ontslag, sociale zekerheid, arbeidsongevallen en nog veel meer.

Arbeidsrecht wordt behandeld in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, titel 10.

De belangrijkste onderwerpen die worden behandeld in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet:

  • Wanneer komt een arbeidsovereenkomst tot stand;
  • Wanneer geldt een proeftijd;
  • Wat zijn de verplichtingen van zowel de werkgever als de werknemer;
  • Verlof;
  • Hoe wordt de arbeidsovereenkomst gestopt;
  • Loon betalingsverplichtingen
  • Loon doorbetalingsverplichtingen gedurende 104 weken tijdens ziekte en verplichtingen omtrent re├»ntegratie.

Arbeidsrecht is met name belangrijk in het geval van onterecht of gedwongen ontslag of bij het openbreken van een concurrentiebeding met de werkgever. Weet je niet zeker of je in je recht staat? Je kunt altijd een jurist of advocaat om advies vragen alvorens hij of zij er een zaak van maakt. Laat je informeren!