Hoogte van de ontslagvergoeding in 2015

Verwacht u dat u ontslagen wordt in 2014? Of is uw ontslag wellicht al aangekondigd? Dan is het belangrijk om goed te weten waar u recht op heeft, en wat u te wachten staat. Hieronder alles wat u moet weten over de (hoogte van de) ontslagvergoeding in 2015.

Wijzigingen kantonrechtersformule 2015

De kantonrechtersformule is de formule waarmee de hoogte van uw ontslagvergoeding kan worden berekend. Tot voor kort kreeg u een maand ontslagvergoeding per gewerkt dienstjaar. De hoogte van de nieuwe ontslagvergoeding is een derde maandsalaris per gewerkt dienstjaar en een half maandsalaris per jaar dat een werknemer langer dan tien jaar in dienst is geweest. De vergoeding is nog max. € 75.000. Voor mensen die op jaarbasis meer dan € 75.000 verdienden, geldt dat hun ontslagvergoeding maximaal de hoogte van 1 jaarsalaris bedraagt.

Transitievergoeding

De gouden handdruk bij ontslag wordt vervangen door een zogenaamd transitiebudget. Het is de bedoeling dat iedereen die minimaal twee jaar in dienst is geweest bij een bedrijf, dit budget krijgt. Het transitiebudget is bedoeld voor scholing of arbeidsbemiddeling na het ontslag, zodat werkloosheid wordt beperkt en kansen op een nieuwe baan worden verhoogd.

Stamrecht

In januari 2014 verviel de stamrechtvrijstelling voor nieuwe gevallen. Voor alle eerder toegekende stamrechten geldt een speciale overgangsregeling. Dit betekent dat u vanaf 2014 meer belasting moet betalen over uw ontslagvergoeding. Er zijn echter verschillende manieren om de belastingdruk te beperken. Bijvoorbeeld door uw salaris te middelen. Dat houdt in dat u in een willekeurige periode van 3 jaar de inkomens bij elkaar optelt en deze gelijkmatig herverdeelt over drie jaar. Zo ligt het belastbaar inkomen over drie jaren gelijkmatig verdeeld.

Het is raadzaam een financieel adviseur of arbeidsrechtadvocaat in te schakelen die met u meedenkt over hoe u uw ontslagvergoeding zo gunstig mogelijk kunt ontvangen.