Letselschade na een verkeersongeluk

Er kan letselschade optreden na een verkeersongeluk. Dat is andere schade dan de materiƫle schade aan het vervoersmiddel. Beide kunnen wel vergoed worden door de verzekering. Bij letselschade gaat om uw lichaam en psychische gesteldheid en alles wat daar mee samenhangt. Juridische hulp is altijd mogelijk, zelfs als u niet verzekerd bent. De overheid stelt een gratis advocaat ter beschikking. Let op: de gratis advocaat geldt voor letselschade, niet voor schade aan auto of fiets.

Acties na een verkeersongeval

Na een verkeersongeluk moet u alles goed documenteren. De beschrijving van het ontstaan van het ongeluk en de gegevens van de andere partij en van eventuele getuigen moeten opgeschreven worden, omdat u daarmee kunt aantonen wie de schuldige is. Ga bij lichamelijke klachten altijd naar een arts voor een onderzoek. Houd daarna een goed overzicht bij van alle (ziekte)kosten die u gemaakt hebt. De bedragen kunnen fors oplopen. Tel alles mee, zoals de reiskosten van en naar het ziekenhuis of fysiotherapeut. Overleg met de verzekering, want zij kunnen meestal wel aangeven of iets onder letselschade valt of niet. Ze hebben meestal experts in huis over dit soort schades.

Letselschade claimen

U moet de andere partij voor het ongeluk aansprakelijk stellen om in aanmerking te komen voor letselschade. De verzekeringsmaatschappij van de andere verkeersdeelnemer wordt daarvoor aangeschreven. Die verzekeringsmaatschappij moet de schuld accepteren. Als de schuld erkend is, kunt u vergoeding van de schuld gaan claimen. Niet alleen de directe ziektekosten komen in aanmerking voor vergoeding. Veel andere gevolgschade kunt u eveneens claimen. Dat zijn onder andere vergoeding voor het inkomen dat u gemist hebt, reiskosten naar het ziekenhuis, betaling van (huishoudelijke) hulp die u door het letsel moet inschakelen, compensatie voor verlies aan pensioen als u een andere baan moet nemen, compensatie voor de pijn en voor angst die u overhoudt. Daarmee is de lijst nog lang niet compleet, maar het geeft aan hoeveel dingen in aanmerking komen als u letselschade wilt claimen.

Voetganger of fietser

De Nederlandse wet heeft bepaald dat een zwakkere deelnemer aan het verkeer altijd minimaal de helft van de vergoeding krijgt. Dat geldt zelfs als de voetganger of fietser het ongeluk zelf veroorzaakt heeft door een verkeersovertreding. De reden is dat een fietser of voetganger minder beschermd is en meer schade oploopt. Daarom heeft de overheid dit zo bepaald, ook al lijkt dat in sommige gevallen erg oneerlijk. Als u voetganger of fietser bent tijdens een ongeval, kunt u dus altijd een schade claimen. Als u in een ander vervoermiddel zat, hangt alles af van de schuldvraag.

Als de dader onbekend is

Sommige mensen rijden weg na het veroorzaken van een ongeluk, terwijl u geen gegevens hebt. Dan kunt u niemand aansprakelijk stellen. Toch kunt u een vergoeding krijgen. Het waarborgfonds motorverkeer is ingesteld om een vergoeding uit te keren. U kunt zich in Nederland tot dit fonds wenden.

Bron: Letselschaderegelaars.nl