Moet ik bij papa of mama wonen na een echtscheiding?

Iedere ouder heeft het beste voor met zijn kinderen. Een echtscheiding kan, naast een breuk tussen twee echtgenoten, resulteren in een deuk in de relatie met de kinderen. Loyaliteit is een belangrijk begrip in deze situatie. Kinderen kunnen aanvoelen dat ze moeten kiezen tussen beide ouders, wanneer die in conflict komen over de voogdij en de opvoeding.

Ouders en een echtscheiding.
Deze websiteĀ legt uit dat beide opvoeders primair moeten proberen om zelf een oplossing te vinden in geval van echtscheiding, eventueel met hulp van een advocaat. Wanneer die geen overeenkomst kunnen bereiken, kan de rechter uitspraak doen over welke ouder welke rechten en plichten heeft. De rechter maakt daarin onderscheid tussen de verzorgende ouder en de niet-verzorgende ouder. Hierin is de verzorgende ouder de ouder waar de kinderen bij inwonen. Wanneer bij een echtscheiding kinderen betrokken zijn, houdt de rechter in zijn beslissing rekening met een aantal algemeen geldende normen die hij aanhoudt wanneer er geen reden is voor uitzondering. Beide voogden houden volgens de wet het gezag over hun kinderen. Zij blijven dus beiden betrokken bij de opvoeding van hun kind. Daarnaast heeft iedere opvoeder het recht op omgang met zijn of haar kinderen en recht op informatievoorziening. Tot slot heeft de niet-verzorgende ouder de plicht om maandelijks kinderalimentatie te betalen.

Raad van Kinderbescherming bij een echtscheiding.
Voordat de rechter uitspraak doet over de voogdij, laat hij zich bijstaan door onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming. Die doet onderzoek naar wat in het belang van het kind is. De raadsonderzoeker voert gesprekken met het kind, de ouders en eventueel met andere personen in de omgeving van het kind. Op basis van het rapport dat volgt uit het onderzoek kan de rechter een uitgewogen oordeel vellen dat het meest in het belang is van de kinderen. Zo voorziet de wet in een gedegen regeling van de voogdij. Toch is in elk geval het kind meer gebaat bij een harmonische scheiding dan een vechtscheiding. Het kind krijgt zo niet het gevoel dat er twee tegenover elkaar staande partijen zijn waarvan het er een kan kiezen. Kijk hier voor meer informatie over een echtscheiding en kinderen.