Personen- en familierecht

Personenrecht en familierecht houdt zich voornamelijk bezig met afstamming, geboorte, huwelijk, echtscheiding en alle andere zaken die te maken hebben met de gesteldheid, familie betrekkingen en privileges van personen. Erfrecht valt, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, niet onder personen- en familierecht. Deze tak van de wet wordt doorgaans als een apart rechtsgebied gezien.

In Nederland vinden we personen- en familierecht in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. De meest belangrijke regels zijn ook opgenomen in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, afgekort het EVRM. Met name het recht op gezinsleven, artikel 8, heeft veel invloed op wetgeving en rechtspraak. Waarbij de wetgeving omtrent familierecht veelal onderhevig is aan verandering.

Personen- en familierecht is een van de grootste en belangrijkste soorten recht in onze wet. Het beslaat dan ook plusminus de helft van het totale rechtsbedrijf. Er zijn een hoop zaken op van toepassing die niet gelden voor andere soorten recht. Denk aan het feit dat uitspraken in familierecht zaken niet openbaar worden gemaakt.

Onder familierecht vallen onder meer de volgende zaken:

 • Naamswijziging, bijvoorbeeld de achternaam;
 • Wijziging huwelijkse voorwaarden;
 • Boedelverdelingen tussen erfgenamen en tussen partners na een echtscheiding of beĆ«indiging samenwoning;
 • Alimentatie;
 • Voorlopige voorzieningen die gelden tijdens de scheidingsprocedure;
 • Ouderlijk gezag, waaronder ontheffing en ontzetting;
 • Erkenning en ontkenning vaderschap;
 • Adoptie;
 • Ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen;
 • Gedragsvoorzieningen (en omgangsregelingen);
 • Leerplichtigheid.