Het herroepingsrecht bij een online aankoop

Voor veel consumenten is niet duidelijk dat een aankoop altijd ongedaan kan worden gemaakt via het herroepingsrecht. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen een aankoop in een webwinkel of een telefoongesprek.

Waar veel consumenten de mist mee ingaan is te denken dat een zogeheten refurbished apparaat (een opgeknapt apparaat) niet onder deze voorwaarden valt. Koop je dus een iPhone 5, niet het meest recente toestel van Apple, dan is er zeker sprake van de mogelijkheid tot ontbinding. Webwinkels die aangesloten zijn bij een keurmerk moeten dit garanderen.

Breed scala

Refurbished en tweedehands toestellen worden aangeboden via een breed scala aan leveranciers. Niet in alle gevallen gaat het om toestellen waar de koper echt voordeel mee doet. In sommige gevallen gaat het om toestellen waarvan de prijs nog hoger is dan het meest recente model. Toch zijn er uitzonderingen te vinden.

Kiest men ervoor om over te gaan tot de aankoop van een refurbished of tweedehands toestel, dan zijn er een aantal zaken waarmee rekening gehouden moet worden. In de eerste plaats of de leverancier voldoende betrouwbaar is. Is een leverancier aangesloten bij een keurmerk, zoals Stichting Webwinkel Keur dan garandeert dit een juridische zekerheid. Zo maken verschillende leveranciers juridische fouten. In de meeste gevallen is het zogeheten herroepingsrecht onvoldoende verduidelijkt.

Het herroepingsrecht is eigenlijk de mogelijkheid om binnen veertien dagen na aankoop over te gaan tot ontbinding van de aankoop. Er is hiervoor geen opgaaf van reden noodzakelijk. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren. Hoewel een bij de stichting aangesloten leverancier een herroepingsformulier beschikbaar zal hebben, zal het zeker niet nodig zijn om hiervan gebruik te maken.

In de volksmond staat dit recht ook wel bekend als de bedenktijd. Volgens de wetgever is dit hetzelfde en mag hiervan niet afgeweken worden. Dit recht bestaat wanneer een consument met een handelaar een overeenkomst op afstand buiten de verkoopruimte afgesloten heeft. Een verkoopruimte is de fysieke plaats waar consument en handelaar elkaar kunnen spreken over de aankoop. Is er sprake van een online verkoop, dan is er geen verkoopruimte. Dit is ook van toepassing op telefoongesprekken met een commercieel karakter.

Beperkingen

Het herroepingsrecht heeft ook zijn beperkingen. Zo is dit recht niet geldig voor op maat gemaakte producten, producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheidsdatum hebben, wanneer de verzegeling is verbroken, de levering van kranten of tijdschriften (met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement), het beschikbaar stellen van accommodaties, goederenvervoer, verhuurdiensten, catering of bepaalde diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding. Daarnaast vallen overeenkomsten die tot stand komen op basis van een openbare veiling niet onder het herroepingsrecht.

Wat het lastig maakt, dat is het herroepingsrecht op een bepaalde geleverde dienst. Dit is iets dat niet echt te retourneren valt. Gaat het om gegeven advies, dan is het niet mogelijk dit ongedaan te maken. Juist om deze reden vragen veel online adviseurs daarom dat de consument afstand doet van het herroepingsrecht. De levering van de dienst wordt dan al gestart tijdens de periode die eigenlijk bekend staat als de periode van bedenktijd. Ook moet de consument dan verklaren afstand te doen van het herroepingsrecht en moet de dienst als geheel geleverd zijn.

Vooral het feit dat de consument moet verklaren afstand te doen van het herroepingsrecht is bij veel mensen niet bekend.
Om problemen te voorkomen kiezen veel dienstverleners er daarom voor dat de levering plaatsvindt na een periode van veertien dagen. De dag waarop de overeenkomst aangegaan is zal leidend zijn voor deze periode van veertien dagen. Dus niet pas wanneer de bevestiging ontvangen wordt via de (elektronische)post.

Informeren

Dat je goed geïnformeerd wordt over het herroepingsrecht blijkt wel uit de wettelijke bepalingen over het van kracht zijn van de wettelijke termijn voor het herroepen. Informeert een ondernemer zijn klanten niet (volledig), dan zal de periode van herroeping langer zijn. In ieder geval net zo lang als dat de klant niet of niet volledig is geïnformeerd over de opties voor herroeping of het herroepingsrecht. Dit kan tot maximaal 1 jaar duren. Als gevolg hiervan kan een slecht geïnformeerde consument dus zelfs na een half jaar een aankoop annuleren.

De consument kan ervoor kiezen om dit recht ten volste te benutten, wanneer men dit zou willen. Dit is vaak het geval wanneer men niet tevreden is over het aangekochte product of de afgenomen dienst. Het blijft echter een lastig verhaal om te bewijzen dat je slecht of misschien zelfs helemaal niet goed geïnformeerd bent over het herroepingsrecht. In de meeste gevallen tref je op de factuur of het pinbonnetje een vermelding over het herroepingsrecht aan. Ook in een bevestiging van een nog te leveren dienst zal hierover gesproken worden.

Is het product niet wat je ervan had verwacht omdat het niet goed werkt, dan is het beter om contact op te nemen met de klantenservice van het betreffende bedrijf. Je kunt dan nagaan wat de mogelijkheden precies zijn om een nieuw product te ontvangen (voor zover er sprake is van een nieuw product). In sommige gevallen kun je samen best tot een goede afspraak komen. In alle andere gevallen kun je nagaan wat jouw opties zijn. Bijvoorbeeld door meer informatie in te winnen op de website van Stichting Webwinkel Keur: www.webwinkelkeur.nl.

Consumentenbond

Een andere optie om kenbaar te maken dat er sprake is van een niet goed geleverde dienst of product is door contact op te nemen met de Consumentenbond. De website van deze consumentenorganisatie is een belangrijke bron van informatie. Daarnaast zijn er standaard- of voorbeelddocumenten te vinden. Daarnaast is meteen helder hoe verder contact opgenomen kan worden (via de juridische advieslijn of e-mail).

Consumenten leren overigens prima van elkaar. Dat weten veel consumentenorganisaties. Zo zijn er verschillende websites te vinden die consumenten in staat stellen aandacht te vragen voor bepaalde problematiek.

Herroepingsrecht of een klachtenprocedure. Eigenlijk is het erg simpel. Je voorkomt problemen door te kiezen voor een betrouwbare leverancier. Natuurlijk is dit soms makkelijker dan gedacht. Echter, wanneer een organisatie of ondernemer betreft is dat soms lastiger dan gedacht. Vandaar een aantal waardevolle tips:

    1. Controleer of een aanbieder is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Soms komt het voor dat webshops niet ingeschreven zijn en toch producten verkopen.
    2. Controleer of de aanbieder goede recensies gekregen heeft of niet.
    3. Controleer of er wellicht in jouw familie of onder jouw vrienden mensen zijn die eerder contact hebben gehad met deze aanbieder en hoe dit contact precies verliep.
    4. Is er sprake van een keurmerk, zoek dan uit waar dit keurmerk voor staat en wat volgens dit keurmerk jouw rechten kunnen zijn. Let op: vaak zijn de websites van deze keurmerken vooral gericht op acquisitie en dus geschreven voor de ondernemer. Hou er rekening mee dat de tips waar een ondernemer rekening zou moeten houden er ook voor jou zijn, bijvoorbeeld het herroepingsrecht.
    5. Geen goed gevoel, dan geen zaken doen. Dit is vaak het beste, zeker wanneer het om leveranciers gaat die zich bijvoorbeeld in het buitenland bevinden. Overigens is dan nog steeds van essentieel belang om de recensies te controleren.

Naast deze punten is het altijd een goed idee om de vraag te stellen in hoeverre de aanbieder speciaal genoeg is om mee te handelen. Denk hierbij aan te mooie kortingen of te lage bedragen voor de aangeboden diensten of producten. In dit soort gevallen zal een herroepingsrecht misschien zelfs ook niet meer een oplossing kunnen bieden.

Succes met de (online) aankopen!

Foto: PinkMoose