Strafrecht algemeen

Strafrecht omschrijft alle rechtsregels die bepalen welk gedrag kan worden bestraft, welke straffen bij het betreffende gedrag horen en op welke manier de strafoplegging zal worden gerealiseerd. Bestraffen staat voorop in het strafrecht. Strafrecht onderscheidt zich daarbij van aansprakelijkheidsrecht, dat onderdeel is van civiel recht en burgerlijk recht. Hierbij staat vergoeding van de schade voorop in plaats van het bestraffen van de schuldige.

Strafrecht is onder te verdelen in het materiële strafrecht en formele strafrecht (ook wel strafprocesrecht). Het materiële strafrecht is onder andere opgenomen in het Wetboek van Strafrecht, afgekort met Sr. Het formele strafrecht is opgenomen in het Wetboek van Strafvordering, afgekort met Sv.

In het strafrecht staan de regels waar burgers zich aan dienen te houden. Wanneer iemand zich niet aan de regels van het strafrecht houdt dan pleegt deze persoon een strafbaar feit. Dit strafbaar feit kan worden bestraft vanuit het strafrecht. Hierbij is het Openbaar Ministerie betrokken.

Strafbare feiten

We kunnen strafbare feiten onderverdelen in twee soorten, namelijk overtredingen en misdrijven. Als we spreken van een overtreding dan gaat het vaak over lichte vergrijpen en als we spreken van een misdrijf dan gaat het om een zwaarder strafbaar feit. Ieder strafbaar feit kan worden teruggevonden in de wet. Denk aan het Wetboek van Strafrecht, Opiumwet en de Wegenverkeerswet.

Er is sprake van een strafbaar feit als het gedrag van een burger valt onder de bestandsdelen van een bij de wet omschreven strafbaar feit. Als het gedrag in strijd is met het recht en de dader in enige vorm schuldig is dan noemen we dit bestanddelen. Staan de termen van de overtreding of misdrijf en de schuld niet letterlijk in de omschrijving van het strafbare feit dan noemen we dit elementen.

Strafbare feiten kunnen worden belast met een boete, celstraf of een taakstraf. Het is vaak zo dat een verdachte wordt bijgestaan door een verdedigende advocaat en dat een slachtoffer wordt bijgestaan door een aanvallende advocaat. Op basis van feiten en getuigen zal dan door de rechter worden bepaald welke strafoplegging van toepassing is.