Vastgoedrecht

Vastgoed, dat ook wel onroerend goed wordt genoemd, omschrijft de grond en gebouwen op een stuk grond. Vastgoed verwijst naar een niet-verplaatsbaar karakter van de goederen. Goed of zaak is een verwijzing naar het materiële karakter.

Vastgoedrecht omvat alles wat te maken heeft met vastgoed. Volgens het Burgerlijk Wetboek wordt vastgoed als volgt omschreven; “Onroerend zijn de grond, nog niet gewonnen delfstoffen, met de grond verbonden beplanting, gebouwen en werken duurzaam verbonden met de grond.” – Burgerlijk Wetboek, boek 3, artikel 3, lid 1.

Of we het nu hebben over de splitsing van vastgoed, parkbeheer of geschillen tussen vastgoedeigenaren. Een advocaat die als vak het vastgoedrecht beoefend kun je hiermee vertrouwen. Daarnaast zal een vastgoedrecht advocaat zich bezighouden met eigendomsrechten (denk aan recht van overpad), consequenties van de plaatsing van een zendmast op vastgoed en andere gebruikers overeenkomsten.

Vastgoedrecht houdt zich onder andere bezig met de volgende zaken:

  • Eigendom en verjaring;
  • Erfdienstbaarheden en opstalrechten;
  • Erfpacht;
  • Vraagstukken van Vereniging van Eigenaars (appartementsrecht);
  • Aankoop en verkoop van vastgoed;
  • Onderhoudscontracten;
  • Burenrecht;
  • Kraken.

Vastgoedrecht in de praktijk

Nog niet helemaal duidelijk? Hieronder hebben we een praktijkvoorbeeld voor je uitgeschreven.

Een vastgoedonderneming huurt een aannemer in om fundering aan te leggen. Het pand is grondig verbouwd met als doel het gebouw te splitsen in appartementen. Een aantal van deze appartementen werden voorafgaand aan oplevering en de juridische splitsing verkocht. Omdat de aannemer niet werd betaald heeft de aannemer de werkzaamheden gestaakt en is er middels het zogeheten retentierecht beslaglegging gevoerd op bezittingen van de vastgoedonderneming. De verstrekker van de hypotheek aan de vastgoedonderneming kwam voor een lastige situatie te staan gezien de aflossing van de lening in gevaar kwam.

In deze situatie zal een vastgoedrecht advocaat alle betrokken partijen professioneel en bekwaam van advies voorzien om zo tot een oplossing te komen.