Wat is smartengeld?

Na een ongeval kan schade optreden. Smartengeld is een speciale vorm van schadevergoeding. Het gaat daarbij om vergoeding voor immateriële schade. Het is een compensatie voor alle emotionele en psychische schade die u hebt opgelopen door het ongeval. Die is aan de buitenkant niet zichtbaar, maar u voelt het wel. Het wordt ook wel gederfde levensvreugde genoemd. Daar kunt u een financiële vergoeding voor vragen.

Emotionele en psychische schade

Er kan ontzettend veel onder deze noemer vallen. In feite alles wat met verdriet, pijn, ellende, depressiviteit en schaamte te maken heeft, als gevolg van het ongeval. We zullen een aantal voorbeelden geven: verdriet omdat u een hobby niet meer kunt beoefenen, schaamte omdat sommige ongevallen littekens of misvormingen tot gevolg hebben, waardoor u zich niet mee onder mensen durft te begeven, depressiviteit omdat u uw werk moet opgeven, angst zodat u zich niet meer in het verkeer durft te bewegen. Vandaar dat gederfde levensvreugde de algehele noemer is waar men over spreekt. Het kan zich over alle vlakken van het leven uitstrekken. Vaak heeft het rechtstreeks te maken met het letterlijke letsel aan uw lichaam, die een invloed heeft op uw hele functioneren.

De hoogte van de vergoeding

Over de hoogte van de vergoeding is moeilijk iets te zeggen. Er zijn veel factoren die meespelen, bijvoorbeeld hoe blijvend de schade is of hoeveel effect de schade heeft op de rest van uw leven. Zelfs uw leeftijd kan een rol spelen: een jongere moet langer met de gevolgen van een ongeval leven dan een oudere. Een jongere krijgt daarom regelmatig meer smartengeld. In Nederland heeft de ANWB een smartengids opgesteld die enigszins een idee geeft over de financiële hoogte van het smartengeld. Vaak zijn eerdere uitspraken van andere rechters het uitgangspunt en die staan in deze smartengids. Rechters kijken bij hun oordeel vaak naar uitkeringen in oudere zaken om een richtlijn te hebben voor de hoogte van een vergoeding. De verzekeringen en advocaten kijken vaak ook naar deze gids voor een indicatie. Dan heeft u een indruk van welk bedrag u kunt claimen. De bedragen zijn in het algemeen niet zo hoog. Af en toe zijn er berichten van de enorme bedragen die in de Verenigde Staten worden uitgekeerd, maar in Nederland en België is het een illusie om te denken dat de bedragen hier even hoog zijn. Dat is absoluut niet het geval.

Shockschade

Als u geconfronteerd wordt met de gevolgen van een ongeval van een naast familielid, kunt u geen letselschade claimen. Het is wel mogelijk om shockschade te vragen. Dat is een schade die ontstaan is doordat u schrikt van de gebeurtenissen of toestand waarin u de getroffene aantreft en die vaak ook een impact heeft op uw leven.

Meer weten over smartengeld? Of heb je letsel opgelopen en wens je meer informatie? Ga naar: Letselschade Pro uit Breda.